x

VEPEN ARVOT

Liiketoiminta

Liiketoiminnan tavoite on terve kannattavuus. Haluamme olla toimialallamme edelläkävijä. Laatuumme voi luottaa. Osaamisemme vuoksi asiakas valitsee juuri meidät.

Henkilöstö

Toimiva yhteistyö, avoimuus ja rehellisyys ovat luottamuksen perusta. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään koulutuksella. Jokainen Vepeläinen on tärkeä!

Asiakkaat

Haluamme luoda hyviä ja pitkäikäisiä asiakassuhteita. Kehitämme asiakkaalle oikeat ratkaisut. Tarjoamme parhaat tuotteet ja palvelut asiakkaan näkökulmasta. Meihin voi luottaa.

Asiakas = Yhteistyökumppani

Tulevaisuus

Meillä on halu ja kyky oppia jatkuvasti löytämään uusia toimintatapoja joustavasti ja nopeasti. Tarkoituksemme on löytää aina parhaat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin.

Ympäristövastuu

Yrityksessämme lajitellaan aina erilleen puu-, metalli-, seka- ja ongelmajäte. Lisäksi lajittelemme pahvit ja keräyspaperit. Ongelmajätteet kuten ylijäämämaalit, paristot ja öljyiset jätteet, joita tulee suhteellisen vähän, kerätään aina erilleen ja ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Emme käytä ympäristölle myrkyllisiä kemikaaleja.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan jo suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa huomioon elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Vältämme materiaaleja ja työtapoja joihin liittyy ympäristöhaittoja.

Säästämällä luonnonvaroja ja tehostamalla jätehuoltoa pyrimme ehkäisemään ympäristön pilaantumista.