x

Rakennamme vastuullisuusohjelmamme perusteita Keskuskauppakamarin pk-yrityksille järjestämän Ilmasto-ohjelman opein

Kestävyys on tulevaisuuden liiketoiminnan edellytys, jota oikeutetusti peräänkuuluttavat asiakkaat, sidosryhmät, suuri yleisö sekä lainsäädännön vaatimukset. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus suuntaavat lainsäädäntöä ja investointeja kohti kiertotaloutta ja kestävää liiketoimintaa. Myös yritykset hakevat ratkaisuja, joilla ne voivat toimia vastuullisemmin ja pienentää toimintansa jalanjälkeä.

Haluamme olla osa kestävämpää tulevaisuutta. Seuraamme tarkasti toimialamme muutoksia ja olemme lähteneet perkaamaan omaa toimintaamme vastuullisuuden edistämiseksi. Tammikuusta lähtien olemme olleet mukana Keskuskauppakamarin organisoimassa ilmasto-ohjelmassa, jossa pk-yritykset saavat käytännönläheisen koulutuksen, työkalut ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.


Tarkastelussa koko arvoketju

Toimintamme luonteen vuoksi meillä on mahdollisuus vaikuttaa arvoketjun useaan eri vaiheeseen materiaalien hankinnasta ja tuotesuunnittelusta tuotteiden käyttöikään ja elinkaaren loppuun. Eri vaiheita tarkastelemalla ja kehittämällä pyrimme luomaan uutta arvoa, vähentämään hukkaa ja tehottomuuksia sekä hyödyntämään käytettävissä olevaa potentiaalia.

Työmme on käynnistynyt ja tällä hetkellä teemme hiilijalanjäljen laskentaa sekä tarvittavia taustaselvityksiä, jotta voimme jatkossa laatia tavoitteellisen vastuullisuusohjelman ja viestiä myös vastuullisuustyömme etenemisestä systemaattisesti selkein numeroin.